Andy's Blog » 英文姓, chiu 姓, 英文 姓, 中文姓, chiu姓, 姓 英文, yeh 姓, 姓湛英文, kan 姓 中文, 姓ching中文, 曲 chiu, chu姓, cho 姓氏甚麼, chin姓, ting姓, ching姓咩, CHU Kwong Yu, chui 姓咩, lui姓, TE中文姓, liu 中文姓, teng姓咩, chui姓, lui姓氏, CHIU 姓咩, ching 姓, 姓chiu中文, ChIng 姓咩, to姓中文, kan 姓咩, TSAY CHOUI TIAN, ching姓, chin姓咩, Kwong Yu?n yu, cho中文姓, ching 中文姓, lei对应的英文, keung 姓咩, wan 姓咩, liu姓, kan kao ho, chau 粤拼 姓, cho 姓, chui 英文姓, chiu 中文, 姓 man, chow 姓咩, chin中文姓氏, Hu Chiu Lu, 英文 姓氏 chu, ong姓咩, Chau 姓, 姓lou, yeh姓, LU 姓, 英文Ting姓, ong姓, chao 姓, ko姓什麼, chiu 姓氏, Yuen 姓, teng姓, chin 姓, chin 文姓, yam姓, chi 姓, 姓YEH, 英文常用姓, 常用英文姓, chin 姓氏, chau 姓咩, lui man-chui, keung 姓 » 常用中文姓对应的英文姓

常用中文姓对应的英文姓

常用中文姓对应的英文姓

A:
艾--Ai
安--Ann/An
敖--Ao

B:
巴--Pa
白--Pai
包/鲍--Paul/Pao
班--Pan
贝--Pei
毕--Pih
卞--Bein
卜/薄--Po/Pu
步--Poo
百里--Pai-li

C:
蔡/柴--Tsia/Choi/Tsai
曹/晁/巢--Chao/Chiao/Tsao
岑--Cheng
崔--Tsui
查--Cha
常--Chiong
车--Che
陈--Chen/Chan/Tan
成/程--Cheng
池--Chi
褚/楚--Chu
淳于--Chwen-yu

D:
戴/代--Day/Tai
邓--Teng/Tang/Tung
狄--Ti
刁--Tiao
丁--Ting/T
董/东--Tung/Tong
窦--Tou
杜--To/Du/Too
段--Tuan
端木--Duan-mu
东郭--Tung-kuo
东方--Tung-fang

E:

F:
范/樊--Fan/Van
房/方--Fang
费--Fei
冯/凤/封--Fung/Fong
符/傅--Fu/Foo

G:
盖--Kai
甘--Kan
高/郜--Gao/Kao
葛--Keh
耿--Keng
弓/宫/龚/恭--Kung
勾--Kou
古/谷/顾--Ku/Koo
桂--Kwei
管/关--Kuan/Kwan
郭/国--Kwok/Kuo
公孙--Kung-sun
公羊--Kung-yang
公冶--Kung-yeh
谷梁--Ku-liang

H:
海--Hay
韩--Hon/Han
杭--Hang
郝--Hoa/Howe
何/贺--Ho
桓--Won
侯--Hou
洪--Hung
胡/扈--Hu/Hoo
花/华--Hua
宦--Huan
黄--Wong/Hwang
霍--Huo
皇甫--Hwang-fu
呼延--Hu-yen

I:

J:
纪/翼/季/吉/嵇/汲/籍/姬--Chi
居--Chu
贾--Chia
翦/简--Jen/Jane/Chieh
蒋/姜/江/--Chiang/Kwong
焦--Chiao
金/靳--Jin/King
景/荆--King/Ching
讦--Gan

K:
阚--Kan
康--Kang
柯--Kor/Ko
孔--Kong/Kung
寇--Ker
蒯--Kuai
匡--Kuang

L:
赖--Lai
蓝--Lan
郎--Long
劳--Lao
乐--Loh
雷--Rae/Ray/Lei
冷--Leng
黎/郦/利/李--Lee/Li/Lai/Li
连--Lien
廖--Liu/Liao
梁--Leung/Liang
林/蔺--Lim/Lin
凌--Lin
柳/刘--Liu/Lau
龙--Long
楼/娄--Lou
卢/路/陆鲁--Lu/Loo
伦--Lun
罗/骆--Loh/Lo/Law/Lam/Rowe
吕--Lui/Lu
令狐--Lin-hoo

M:
马/麻--Ma
麦--Mai/Mak
满--Man/Mai
毛--Mao
梅--Mei
孟/蒙--Mong/Meng
米/宓--Mi
苗/缪--Miau/Miao
闵--Min
穆/慕--Moo/Mo
莫--Mok/Mo
万俟--Moh-chi
慕容--Mo-yung

N:
倪--Nee
甯--Ning
聂--Nieh
牛--New/Niu
农--Long
南宫--Nan-kung

欧/区--Au/Ou
欧阳--Ou-yang

P:
潘--Pang/Pan
庞--Pang
裴--Pei/Bae
彭--Phang/Pong
皮--Pee
平--Ping
浦/蒲/卜--Poo/Pu
濮阳--Poo-yang

Q:
祁/戚/齐--Chi/Chyi/Chi/Chih
钱--Chien
乔--Chiao/Joe
秦--Ching
裘/仇/邱--Chiu
屈/曲/瞿--Chiu/Chu

R:
冉--Yien
饶--Yau
任--Jen/Yum
容/荣--Yung
阮--Yuen
芮--Nei

S:
司--Sze
桑--Sang
沙--Sa
邵--Shao
单/山--San
尚/商--Sang/Shang
沈/申--Shen
盛--Shen
史/施/师/石--Shih/Shi
苏/宿/舒--Sue/Se/Soo/Hsu
孙--Sun/Suen
宋--Song/Soung
司空--Sze-kung
司马--Sze-ma
司徒--Sze-to
单于--San-yu
上官--Sang-kuan
申屠--Shen-tu

T:
谈--Tan
汤/唐--Town/Towne/Tang
邰--Tai
谭--Tan/Tam
陶--Tao
藤--Teng
田--Tien
童--Tung
屠--Tu
澹台--Tan-tai
拓拔--Toh-bah

U:

V:

W:
万--Wan
王/汪--Wong
魏/卫/韦--Wei
温/文/闻--Wen/Chin/Vane/Man
翁--Ong
吴/伍/巫/武/邬/乌--Wu/NG/Woo

X:
奚/席--Hsi/Chi
夏--Har/Hsia/(Summer)
肖/萧--Shaw/Siu/Hsiao
项/向--Hsiang
解/谢--Tse/Shieh
辛--Hsing
刑--Hsing
熊--Hsiung/Hsiun
许/徐/荀--Shun/Hui/Hsu
宣--Hsuan
薛--Hsueh
西门--See-men
夏侯--Hsia-hou
轩辕--Hsuan-yuen

Y:
燕/晏/阎/严/颜--Yim/Yen
杨/羊/养--Young/Yang
姚--Yao/Yau
叶--Yip/Yeh/Yih
伊/易/羿--Yih/E
殷/阴/尹--Yi/Yin/Ying
应--Ying
尤/游--Yu/You
俞/庾/于/余/虞/郁/余/禹--Yue/Yu
袁/元--Yuan/Yuen
岳--Yue
云--Wing
尉迟--Yu-chi
宇文--Yu-wen

Z:
藏--Chang
曾/郑--Tsang/Cheng/Tseng
訾--Zi
宗--Chung
左/卓--Cho/Tso
翟--Chia
詹--Chan
甄--Chen
湛--Tsan
张/章--Cheung/Chang
赵/肇/招--Chao/Chiu/Chiao/Chioa
周/邹--Chau/Chou/Chow
钟--Chung
祖/竺/朱/诸/祝--Chu/Chuh
庄--Chong
钟离--Chung-li
诸葛--Chu-keh

Incoming search terms:

Tags: 美国

本文地址: http://blog.21andy.com/20060731/369.html

1 评论 to “PHP开源CMS之MODx”

  1. 长谷川天 于 2006-08-08 00:20:22 发表:

    andy,看到留言请尽快与我联系!!!!!!!!!!!!!QQ、MSN都可!!!!