Andy's Blog » dns, DNS地址, 服务器地址, dns服务器地址, dns服务器, dns 地址, 四川联通DNS, DNS地址大全, dns大全, comodo dns服务器地址, dns服务器 华工, 老挝网络dns, 202.117.24.16, 红河州dns服务器地址, 贵州dns服务大全, 娄底的dns服务器, 荣成dns服务器地址, 澳大利亚dns列表, 红河州DNS, dns 大全, 老挝dns设置, ANDY_202, ns.sc.cninfo.net服务器地址端口, facingzgy, 澳大利亚dns, 澳大利亚 ns dns, 华工dns, 长沙dns服务器地址, dns服务器地址198, 主DNS地址, 广东169DNS, 澳大利亚的dsn, 老挝DNS, 老挝的dns » DNS服务器地址大全

DNS服务器地址大全

常用DNS服务器地址

Google Public DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4)、
Norton DNS (198.153.192.1, 198.153.194.1)、
OpenDNS (208.67.222.222, 208.67.220.220)、
OpenDNS Family (208.67.222.123, 208.67.220.123)、
Comodo Secure DNS (156.154.70.22, 156.156.71.22)、
ScrubIt DNS (67.138.54.100, 207.225.209.66)、
DNS Advantage (156.154.70.1, 156.154.71.1)。
更换了DNS后, 记得在DOS下执行 ipconfig /flushdns 以清除DNS缓存.

===============================================
全国主要省份城市的DNS服务器地址
省份/城市,DNS 名称,DNS IP ADDRESS
===============================================
香港 ns1.netvigator.com 205.252.144.228

澳门 vassun2.macau.ctm.net 202.175.3.8

深圳 ns.shenzhen.gd.cn 202.96.134.133
202.96.154.8
202.96.154.15

北京 ns.bta.net.cn 202.96.0.133
ns.spt.net.cn 202.96.199.133
ns.cn.net 202.97.16.195
202.106.0.20
202.106.148.1
202.106.196.115

广东 ns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.143
dns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.68

上海 ns.sta.net.cn 202.96.199.132
202.96.199.133
202.96.209.5
202.96.209.133

湖北武汉: 202.103.24.68
202.103.0.117

浙江 dns.zj.cninfo.net 202.96.102.3
202.96.96.68
202.96.104.18

陕西 ns.snnic.com 202.100.13.11

西安: 202.100.4.15
202.100.0.68

天津 ns.tpt.net.cn 202.99.96.68

辽宁 ns.dcb.ln.cn 202.96.75.68
202.96.75.64
202.96.64.68
202.96.69.38
202.96.86.18
202.96.86.24

江苏 pub.jsinfo.net 202.102.29.3
202.102.13.141
202.102.24.35

安徽:
202.102.192.68
202.102.199.68

四川 ns.sc.cninfo.net 61.139.2.69

重庆 61.128.128.68
61.128.192.4

成都: 202.98.96.68
202.98.96.69

河北 ns.hesjptt.net.cn 202.99.160.68

保定: 202.99.160.68
202.99.166.4

山西 ns.sxyzptt.net.cn 202.99.198.6

吉林 ns.jlccptt.net.cn 202.98.5.68

山东 202.102.152.3
202.102.128.68

福建 dns.fz.fj.cn 202.101.98.55

湖南 202.103.100.206

广西 10.138.128.40
202.103.224.68
202.103.225.68

江西 202.109.129.2
202.101.224.68---j江西电信DNS
202.101.226.68---江西电信DNS
202.101.240.36 ---江西电信DNS

云南 ns.ynkmptt.net.cn 202.98.160.68

河南: 202.102.227.68
202.102.224.68
202.102.245.12

新疆: 61.128.97.73

乌鲁木齐 61.128.97.73
61.128.97.74

厦门两个
202.101.103.55
202.101.103.54

山东的: 202.102.134.68

长沙
202.103.96.68
202.103.96.112

各大网站DNS列表

天府热线DNS:61.139.2.69
长春163 :202.98.0.68
202.98.3.68
263在线 :211.100.2.130
211.100.1.10
中国万网 :210.79.232.248
DNS :210.192.103.50  (dns1.hichina.com)
DNS :202.106.169.100 (dns2.hichina.com)
新网  :211.99.199.194
:211.99.199.195
263IDC  :211.100.2.130 (NS.263IDC.COM)
:211.100.1.10  (NSB.263IDC.COM)
教育网内的DNS服务器
202.114.64.2武大DNS1 (一区)
202.114.96.1 武大DNS2 (二区)
202.114.96.2 武大DNS3 (二区)
202.114.112.13 武大DNS4 (三区)

202.114.0.242 server20.hust.edu.cn 华工DNS
202.112.0.35 dns.hust.edu.cn 华工DNS2
202.112.20.131 dns.whnet.edu.cn 华中地区网络中心DNS
166.111.8.28 dns-a.tsinghua.edu.cn清华DNS1
166.111.8.29 dns-b.tsinghua.edu.cn清华DNS2
166.111.8.30 dns.tsinghua.edu.cn 清华DNS
166.111.168.12清华DNS
202.117.0.20 dec3000.xjtu.edu.cn 西交DNS1
202.117.0.21 ns2.xjtu.edu.cn 西交DNS2
202.112.26.34上交
202.112.112.100 人大
162.105.129.27北大

202.203.128.33 cernet云南中心主dns
202.203.128.34
202.115.64.33 and 202.115.64.34 西南交大
202.201.48.1 and 202.201.48.2 nwnu
210.33.116.112 浙江电大
202.116.160.33 华南农业
202.114.240.6 wust
202.194.48.130 ytnc
202.112.0.33 and 202.112.0.34 cernet 华北网

Incoming search terms:

Tags: dns, dns服务器

本文地址: http://blog.21andy.com/20061227/493.html

14 评论 to “PHP开源CMS之MODx”

 1. XUEFEI 于 2008-11-30 19:40:15 发表:

  有没有 澳大利亚的??

 2. 广州搜城网络 于 2008-12-16 11:46:12 发表:

  121.10.249.225肇庆电信(广州搜城)
  58.253.235.1肇庆联通(广州搜城)
  59.42.247.254广州电信(广州搜城)
  218.107.54.1广州联通(广州搜城)

 3. 321 于 2009-01-16 14:31:00 发表:

  怎么没有黑龙江省的

 4. xuwenjie1010 于 2009-02-12 07:56:37 发表:

  221.11.1.67
  218.30.19.40是电信还是网通的,都是DNS地址!!

 5. vs89.cn 于 2009-04-14 03:34:29 发表:

  ns.xinnetdns.com
  这个太垃圾了,妈的老是让我打不开我的网站

 6. 马踏飞燕 于 2009-05-30 22:27:59 发表:

  没有内蒙古的,我的网业打不开。http://shop58176124.taobao.com

 7. 外星人 于 2009-06-01 12:01:18 发表:

  有没有宇宙上的呀

 8. zengxing2009 于 2009-06-18 10:01:22 发表:

  有点垃圾

 9. 夜之星 于 2009-06-19 15:10:40 发表:

  要不就是网页有错误,要不就是DNS有错误,网页打不开,到底怎麽回事?

 10. DNS 于 2009-06-24 22:21:05 发表:

  210.32.32.1 or 210.32.32.10是那的DNS

 11. 于 2009-07-08 14:30:35 发表:

  真是的,我我现在登录不廖facebook.找不到服务器就这么写:(您正在查找的页当前不可用。 网站可能遇到支持问题,或者您需要 调整您的浏览器设置)找不到服务器或 DNS 错误。

 12. 于 2009-07-13 15:35:19 发表:

  我的空间已有好几天不能打开,每次打开了就显示;找不到服务器或DNS错误,请帮我解开这个难题。其他的网站都能打开。

 13. 于 2009-07-13 15:37:17 发表:

  有没有老挝的DNS

 14. Andy 于 2009-07-14 11:15:10 发表:

  我这里的DNS也不稳定, 所以我现在用的是
  香港 ns1.netvigator.com 205.252.144.228
  澳门 vassun2.macau.ctm.net 202.175.3.8