Andy's Blog » » 全国各地电信铁通DNS服务器地址

全国各地电信铁通DNS服务器地址

全国各地电信铁通DNS服务器地址

全国各地电信DNS服务器地址

北京:202.96.199.133 202.96.0.133 202.106.0.20 202.106.148.1 202.97.16.195
上海:202.96.199.132 202.96.199.133 202.96.209.5 202.96.209.133
天津:202.99.96.68 10.10.64.68
广东:202.96.128.143 202.96.128.68 202.96.128.110
深圳:202.96.134.133 202.96.154.8 202.96.154.15
河南:202.102.227.68 202.102.245.12 202.102.224.68
广西:202.96.128.68 202.103.224.68 202.103.225.68
福建:202.101.98.54 202.101.98.55
厦门:202.101.103.55 202.101.103.54
湖南:202.103.0.68 202.103.96.68 202.103.96.112
江苏:202.102.15.162 202.102.29.3 202.102.13.141 202.102.24.35
陕西:202.100.13.11 202.100.4.16
西安:202.100.4.15 202.100.0.68
湖北:202.103.0.68 202.103.0.117 202.103.24.68
山东:202.102.154.3 202.102.152.3 202.102.128.68 202.102.134.68
浙江:202.96.102.3 202.96.96.68 202.96.104.18
辽宁:202.98.0.68 202.96.75.68 202.96.75.64 202.96.69.38 202.96.86.18 202.96.86.24
安徽:202.102.192.68 202.102.199.68 10.89.64.5
重庆:61.128.128.68 10.150.0.1
黑龙江:202.97.229.133 202.97.224.68
河北:202.99.160.68 10.17.128.90
保定:202.99.160.68 202.99.166.4
吉林:202.98.5.68 202.98.14.18 202.98.14.19
江西:202.101.224.68 10.117.32.40 202.109.129.2 202.101.240.36
山西:202.99.192.68 202.99.198.6
新疆:61.128.97.74 61.128.97.73
贵州:202.98.192.68 10.157.2.15
云南:202.98.96.68 202.98.160.68
四川:202.98.96.68 61.139.2.69
重庆:61.128.128.68 61.128.192.4
成都:202.98.96.68 202.98.96.69
内蒙古:202.99.224.68 10.29.0.2
青海:202.100.128.68 10.184.0.1
海南:202.100.192.68 202.100.199.8
宁夏:202.100.0.68 202.100.96.68
甘肃:202.100.72.13 10.179.64.1
香港:205.252.144.228 208.151.69.65
澳门:202.175.3.8 202.175.3.3

全国各地铁通DNS服务器地址

铁通网路用户多使用211.98.4.1和210.52.207.2这两个DNS,本站现提供国内主要DNS位址供参考使用:
省份 ( 城市 ) DNS 名称 DNS IP ADDRESS
香港 ns1.netvigator.com 205.252.144.228
澳门 vassun2.macau.ctm.net 202.175.3.8
深圳 ns.shenzhen.gd.cn 202.96.134.133
202.96.154.8 /202.96.154.15
北京 ns.bta.net.cn 202.96.0.133
ns.spt.net.cn 202.96.199.133
ns.cn.net 202.97.16.195
202.106.0.20/202.106.148.1
广东 ns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.143
dns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.68
上海 ns.sta.net.cn 202.96.199.132/202.96.199.133 /202.96.199.133
浙江 dns.zj.cninfo.net 202.96.102.3/202.96.96.68/202.96.104.18
陕西 ns.snnic.com 202.100.13.11
天津 ns.tpt.net.cn 202.99.96.68
辽宁 ns.dcb.ln.cn 202.96.75.68 ;202.96.64.68;202.96.91.58
江苏 pub.jsinfo.net 202.102.29.3
四川 ns.sc.cninfo.net 61.139.2.69
河北 ns.hesjptt.net.cn 202.99.160.68
山西 ns.sxyzptt.net.cn 202.99.198.6
吉林 ns.jlccptt.net.cn 202.98.0.68
山东 202.102.152.3/202.102.128.68
福建 dns.fz.fj.cn 202.101.98.55
湖南 202.103.100.206
广西 10.138.128.40
江西 202.109.129.2/202.101.224.68/202.101.240.36
云南 ns.ynkmptt.net.cn 202.98.160.68
重庆 61.128.128.68
河南: 202.102.227.68/202.102.224.68/202.102.245.12
新疆: 61.128.97.73/61.128.97.74
保定: 202.99.160.68 /202.99.166.4
武汉: 202.103.24.68 /202.103.0.117
西安: 202.100.4.15 /202.100.0.68
成都: 202.98.96.68 /202.98.96.69
重庆: 61.128.192.4
乌鲁木齐: 61.128.97.73
厦门:202.101.103.55

Incoming search terms:

Tags: dns

本文地址: http://blog.21andy.com/20070121/566.html